امروز:

11 آذر 1402 5:38 ب.ظ

اولین کنفرانس ملی فناوری ها و دستاوردهای نوین در علوم مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق و مهندسی پزشکی

محورهای همایش
مهندسی برق
مهندسی قدرت – برق الکترونیک – برق مخابرات- برق قدرت- سیستم های هادی-مهندسی کنترل – مهندسی مخابرات – مهندسی الکترونیک – مهندسی پزشکی – انرژی و محیط زیست – شبکه های الکتریکی هوشمند- شبکه های انتقال توزیع- ماشین های الکتریکی- تکنولوژی فشار قوی- سایر مباحث مرتبط با مهندسی برق
مهندسی کامپیوتر
معماری کامپیوتر- مهندسی نرم افزار – هوش مصنوعی و رباتیک – امنیت داده و شبکه های کامپیوتر-معماری کامپیوتر و سیستم های دیجیتال- مکاترونیک – الگوریتم ها و محاسبات – مهندسی فناوری اطلاعات – مهندسی شبکه- تجارت الکترونیک – سیستم های هوشمند- سایر مباحث مرتبط با مهندسی کامپیوتر
مهندسی پزشکی
پردازش سیگنال شبکه های عصبی-حسگرها و نشانگرهای زیستی – داروسازی هوشمند- آنزیم و پروتئین- ابزار دقیق در پزشکی- پردازش تصاویر پزشکی- مدلسازی سامانه های زیستی- اندازه گیری زیستی- مهندسی بالینی- انفورماتیک زیستی و پزشکی از راه دور-بیومکانیک سیالات زیستی- رباتیک- مهندسی قلبی و تنفسی- مهندسی عصب و توانبخشی- مهندسی بیومواد- مهندسی بافت و پزشکی بازساختی- مهندسی سلولی و مولکولی- نانومواد-مهندسی سامانه های دارویی- مهندسی زیست شیمی- سایر زمینه های مرتبط با مهندسی پزشکی