امروز:

11 آذر 1402 6:30 ب.ظ

اولین کنفرانس ملی فناوری ها و دستاوردهای نوین در علوم مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق و مهندسی پزشکی

پست های الکترونیک جهت برقراری ارتباط :

tsp_eng_tech_co@yahoo.com

alireza10.m10@gmail.com

esmatmasoudi104@yahoo.com

پژوهشگر معزز، از طریق فرم ذیل نیز می توانید با ما در ارتباط باشید.